LÊ VĂN THIỆN

Marketing Manager 

Với 6 năm kinh nghiệm bonus thêm trái tim yêu nghề cháy bỏng ♥️

Xem thêm giới thiệu

Các công ty từng cộng tác

Tôi là ai? Đây là đâu? 

Câu Chuyện Nghề 

Với 6 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing. Thiện đã cộng tác với nhiều doanh nghiệp SME ở các vị trí chuyên sâu như Ecommerce, Ads, SEO, Content, Design, Planner… Từ đó có nhiều góc nhìn về những khó khăn, vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải trong Marketing.  

Đó là Marketing quá rộng, cập nhật liên tục và quá nhiều việc để làm… Từ đó cần có người kết nối các mảng lại với nhau, kết nối giữa các nhân sự rời rạc cùng nhau đạt được mục tiêu cuối cùng… 

Thiện không thích và cũng không phải trường phái “Lùa gà” trong ngành Marketing này. Thiện thích cái gì đó thực chiến và thực tế, bền vững và lâu dài. Niềm đam mê của Thiện là thấy thành quả từ những đơn hàng, từ doanh số và sự phát triển của thương hiệu….

Hành trình nghề nghiệp